POSLANSTVO

Postati želimo razvojni dobavitelj ter prisluhniti kupcem, jim ponuditi kakovosten proizvod, vse od idejne zasnove do serijske proizvodnje. Naše prednosti pred konkurenti so kakovost, fleksibilnost ter tehnološka dovršenost.

Naša vizija:

Postati snovalec pralnih sistemov v vozilih na evropskem trgu!

V svojem razvoju si podjetje postavlja cilje skozi to vizijo, ki temelji na naslednjih točkah oz. je strategija podjetja:

 • razvijanje boljših rešitev z razvojem izdelkov za vsakega kupca, po načelu voditi kupca do boljšega izdelka
 • visoko zanesljivost izdelkov in storitev,
 • smotrno uporabo sredstev in resursov,
 • visoko stopnjo združljivosti sistemov pri različnih kupcih
 • Odnos do znanja in ljudi v podjetju mora biti pred skrbjo za učinke in predstavlja ključ do uspeha skozi zgoraj navedene cilje.
 • Zadovoljstvo v podjetju je temelj za zadovoljstvo kupcev

 

Pri tem moramo predvsem upoštevati varnost proizvodov in skrb za zmanjšanje potencialnih tveganja za zaposlene ter upoštevanje veljavne zakonodaje.

Iz teh smernic sledijo naši osnovni cilji:

 • postati partner našim kupcem pri razvijanju produktov preko specializiranih znanj, ki jih gradimo z delom in izkušnjami,
 • ustvariti komunikacijo med ljudmi v podjetju, ki omogoča pretok znanja in idej z enakim ciljem-zadovoljiti našega partnerja,
 • stalno skrbeti za pozitiven vpliv podjetja do okolice in kreirati vzorec dobrega gospodarja v okolju kjer živimo in delamo,
 • vzdrževali in izboljševati sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO TS 16949, s sledenjem novim zahtevam trga,
 • vzdrževati in izboljševati sistem varovanja okolja in preprečevanja onesnaževanja skladno s standardom ISO 14001,
 • nenehno spremljati razvoj zakonodaje na področju varovanja okolja in jo sprotno implementirali v procese izvajanja,
 • stalno nadzirati merljive letne cilje kakovosti in učinke varovanja okolja in jih interdisciplinarno spremljati ter sprotno izvajati potrebne preventivne in korektivne ukrepe.