KAKOVOST

Sistem vodenja kakovosti smo v podjetju SEP d.o.o. zasnovali na zahtevah standarda vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016 in ISO14001:2015.Tako lahko po vseh merilih pokrivamo različne potrebe proizvajalcev avtomobilov in proizvajalcev bele tehnike.

 

Vodstvo skrbi za izpolnjevanje zakonov, odredb in predpisov, ki jih od nas zahteva družba in prevzeti standardi. Politiko kakovosti operativno izvajamo z aktivnostmi, ki jih načrtujemo z letnim planom kakovosti. Ta zajema konkretne cilje s področja kakovosti.

POLITIKA PODJETJA IN CILJI KAKOVOSTI

 

Strmenje k ideji nič napak je preko večletnega razvoja procesnega vodenja pripeljalo do naših rezultatov, ki se odražajo v enoti –število napak na milijon izdelkov-ppm in danes v našem podjetju dosega 16 ppm (16 napak na milijon izdelkov), kar nas uvršča v sam vrh nivoja kakovosti pri dobaviteljih avtomobilske industrije.

POLITIKA SISTEMA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKE VARNOSTI

 

Naš obseg sistema vodenja kakovosti in varovanja okolja

Področje delovanja sistema kakovosti in sistema varovanja okolja je vezano na dve lokaciji:

 • lokacija, kjer je uprava in proizvodnja I (Stari trg 2a)
 • in proizvodnjo II (Stari trg 36)

Vodje vseh procesov so vključeni v aktivnosti izvajanja in nadzora sistema:

 • kakovosti z imenovanji z dne 25.4.2017
 • varovanja okolja z imenovanji z dne 25.4.2017

Sistem vodenja kakovosti podjetja obsega vse zahteve mednarodnega ISO 14001:2015 in IATF 16949 standarda vključno z razvojem novih proizvodov.

Naše usmeritve za zagotavljanje kakovosti:

 • Visoka zanesljivost
 • Visoka kakovost
 • Zadovoljni kupci
 • Zadovoljni zaposleni
 • Kratki reakcijski časi
 • Nič zakasnitev
 • Nič neskladnosti
Standardi kakovosti

Sistem vodenja kakovosti smo v podjetju SEP d.o.o. zasnovali na zahtevah standarda vodenja kakovosti v avtomobilski industriji ISO14001:2015 in IATF 16949:2016 .Tako lahko po vseh merilih pokrivamo različne potrebe proizvajalcev avtomobilov in proizvajalcev bele tehnike.

Vodstvo skrbi za izpolnjevanje zakonov, odredb in predpisov, ki jih od nas zahteva družba in prevzeti standardi. Politiko kakovosti operativno izvajamo z aktivnostmi, ki jih načrtujemo z letnim planom kakovosti. Ta zajema konkretne cilje s področja kakovosti.

Strmenje k ideji nič napak je preko večletnega razvoja procesnega vodenja pripeljalo do naših rezultatov, ki se odražajo v enoti –število napak na milijon izdelkov-ppm in danes v našem podjetju dosega 16 ppm (16 napak na milijon izdelkov), kar nas uvršča v sam vrh nivoja kakovosti pri dobaviteljih avtomobilske industrije.

 

Naše usmeritve za zagotavljanje kakovosti:

 

 1. Visoka zanesljivost
 2. Visoka kakovost
 3. Zadovoljni kupci
 4. Zadovoljni zaposleni
 5. Kratki reakcijski časi
 6. Nič zakasnitev
 7. Nič neskladnosti
 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • IATF 16949

LABORATORIJ:

Lastni laboratorij, preizkusne komore, 3D merilne naprave, merilni inštrumenti in ostala sodobna R&D testna in ostala oprema nam omogoča učinkovito vključevanje v različne R&D projekte in nudenje storitev na področju izdelave prototipov, meritev in testiranja.

 

Interni laboratorij izvaja določene meritve, preizkušanja in kalibracije za potrebe podjetja oziroma po naročilu organizira izvedbo teh v zunanjih usposobljenih laboratorijih ter zagotavlja izvedbo storitev v okviru popisanega obsega delovanja internega laboratorija s strani usposobljenega osebja in z opremo, ki je nadzorovana in obvladovana.

OPREMA

 • Sušilnik do 300 °C KAMBIČ SP440C
 • Klimatska komora od -40 do 180 °C in Rh do 98 % KAMBIČ KK520CHE
 • 3D koordinatni merlni stroj DEA Global
 • 3D optični merilni stroj TESA-VISIO 300
 • Merilnik trdote Hildebrand HD3000
 • Termo kamera GuidIR
 • Natančni merilnik tlaka HEISE 3089 10 bar
 • Ultrazvočni merilnik debeline ELCOMETER 207DL
 • Digestorij za test gorljivosti in hitrost gorenja
 • Dinamometer
 • Profilni projektor
 • Merilnik momemta
 • Merilni stativ z računalniškim krmiljenjem Multitest 10i (z dvema senzorjema območja 5kN in 500N)
 • Merilnik debeline stene - magnetni MiniTest 7200 Fh (s sondo FH4 in razširjenim območjem delovanja do 9mm)

 

SPOSOBNOST

 • Tlak do 10 bar z resolucijo 1 mbar natančnost 0,05 %
 • Sila do 500 N natančnost 0,5 %
 • Moment do 30 Nm z resolucijo 2 cNm
 • Trdota do 100 ShA z resolucijo 1 ShA
 • Dimenzije do 700 mm z resolucijo 1 μm
 • Teža z resolucijo do 0,1 g